Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) | Beyaz Diş - Özel Beyaz Diş Ağız ve Diş Kliniği
Çocuklarda dişlenme:

Süt dişleri genellikle bebek altı aylıkken çıkmaya başlar. Yaklaşık olarak 3 yaşında iken süt dişlerinin sürmesi tamamlanır. Bu dönemde ağızda 20 süt dişi bulunmaktadır. Süt dişleri yapısal farklılıklarından dolayı aşınmaya ve çürüğe daha yatkındır.

6 yaşına gelindiğinde süt dişleri yerlerini daimi dişlere bırakmaya başlarlar. Bu durum ortalama 13 yaşına kadar devam eder. Ağızda hem süt dişlerinin hem de daimi dişlerin yer aldığı 6-13 yaş arası bu dönem karışık dişlenme dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde süt dişlerindeki mevcut çürükler, yeni süren daimi dişlerin sağlığını da olumsuz etkiler.

Tedavi hizmetleri:

Kliniğimizde 0-15 yaş arası hastalara hizmet sunulmaktadır.

Bu hizmetler;

* süt dişlerinde ve daimi dişlerde bulunan diş çürüklerinin tedavileri,

* ağız-diş sağlığının idamesi için uygun görülen koruyucu diş hekimliği uygulamaları,

* ağız-diş-çene bölgesinde meydana gelen travma olgularının acil müdahaleleri,

* bebek, çocuk ya da adölesanlarda ortaya çıkabilecek ağız hastalıklarının teşhis ve tedavileri,

* genel anestezi ya da sedasyon altında yapılan diş tedavileridir.

Süt dişlerinde tedavi:

Süt dişlerindeki mevcut çürükler; dolgu, amputasyon, kanal tedavisi ve diş çekimi gibi işlemler ile tedavi edilir. Süt dişlerinde yapılan uygun tedaviler daimi dişleri etkilemez. Ama tedavi edilmemiş süt dişlerinde bulunan çürükler ve oluşabilecek iltihabi durumlar daimi dişleri olumsuz etkiler.

Koruyucu Diş Hekimliği:

Diş çürüklerinin tedavi edilmesinin yanısıra yapılan tedaviler ile elde edilen ağız-diş sağlığının idamesi de çok önemlidir. Bu durum diş fırçalama alışkanlığının çocuğa kazandırılması, şekerli ara-öğün sayısının azaltılması, diş hekiminin gerekli gördüğü durumlarda özel ağız bakım ürünlerinin kullanılması ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarının profesyonel olarak yapılması ile sağlanabilir. Çürük riski yüksek çocukların yanısıra çürük oluşumunun engellenebilmesi için çürüksüz çocuklarda da fissür örtücüler ve topikal fluor uygulamaları gibi koruyucu diş hekimliği tedavileri faydalı ve gereklidir.

Genel Anestezi ve Sedasyon altında diş tedavileri:

Sistemik ya da zihinsel herhangi bir problemi bulunan ve yapılması gereken diş tedavileri sırasında yeterli uyumu gösteremeyen çocuklar için genel anestezi ya da sedasyon altında gerekli diş tedavilerinin yapılması mümkündür.